Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya BPA del 07/12/2021 al 09/12/2021